Ilham Nurwansah

Lamun keyeng tangtu pareng

Tésaurus Sunda

Ieu kumpulan kecap téh nuju dikempal-kempil. Upami badé nambihan, mangga serat dina koméntar.

KECAP KECAP SAHARTI KECAP HUSUS/CARA KEC. ANTEURAN
aing kuring, uing, simkuring, simuing, déwék, dékah, sayah, di dieu, kami, awaking, diri, pribadi, sorangan,  isun, ingsun,
aki éyang bapa, engking, abah
anak seuweu, katurunan, terah, titisan, getih, siwi, putra, putri
angin bayu, hawa, udara, ngagelebug, ngahiliwir,
asih cinta, nyaah, deudeuh, bogoh,
awor ngahiji, pacampur, adumanis, galo, aduk, gabung
badan awak, raga, salira, layon, laya, bugang, diri, dedegan, mayit, raga badag,
balé imah, gedong, rohangan, istana, puri, karaton, kadaton, kamer, aula, padépokan, wangunan
balik pulang, mulang, mulih,
batu cadas, barangkal, karikil, karang,
béak ledis, teu nyésa, bersih, kosong, lowong, molongpong, kopong, copong, parongpong, gorowong, korédas, ledis
buana jagat, dunya, alam, bumi,
bulan candra, wulan, indung peuting, komar, purnama,
caang cangra, sérab
cahaya téja, sinar, cahya, caang,
cangcang beungkeut, ditalian, rangkét, cangreud, borogod, baguded, porod,
ceurik nangis, nyuuh, juuh, ngagukguk, ngagungguik, balilihan, ngagaur, nginghak, ngabaung gaur,
dahar tuang, nyatu, lolodok, pacok, gégél, kokos, gayem, capék, gogos, am, cok, belewek,
deukeut deuheus, raket, parek, rakit, parik,
diuk calik sila, émok, andéprok, dépok clé,
geus atos, anggeus, entas, tas, bada, parantos,
imut seuri belenyéh, nyakakak, nyéh, cakakak,
inum eueut, uyup, leguk nyuruput, ngaleguk,
istri (1) pamajikan, garwa, rayi, adi  (2)  awéwé, wanoja, gadis, parawan
jajar baris, saf, ngajéngjréng, bréngbréng, rencéng,
jiwa sukma, nyawa, lelembutan, lelembut, raga lemes, atma, rasa, kolbu, haté, manah, jajantung, getih,
kancana emas, omas, mas
kembang puspa, puspita, mayang, kusumah,
kuru begang, begung, lenjang, leutik, ipis, nyempring,
lemah (1) taneuh, tanah, pulo, daratan,  (2) teu walakaya, lungsé, leuleus, leuleuy, lesu, layu, lungsar,
leumpang mapah, badarat ngingkig, tuturubun,
lulugu tanda, pupuhu, pamingpin, pangjejer, jejer,
macakal sorangan, tunggal, nyorangan, mandiri, hiji,
metu bijil, kaluar, lahir, medal, mucunghul, ngelol, mudal, mancur, mencar, ngocor, ngucur, ngacer, ngagolontor, lol, cur, cer, cor, golontor,
meujeuh pantes, merenah, pas, cop, klop,
naék hanjat, unggah, munggah, tumpak, térékél, clak,
nangtung tatih, ngadeg ngajengjen, jéngké, ajeg, jung, deg, jeg,
nguriling muir, muter, muntir lieur, baluweng,  pusing
nini ema, éyang putri, ené, enin
nusa pulo
nyanda nyarandé, nyéndér
panggih timu, pendak, amprok, jonghok, pasalingsing, tepung, adu hareupan, riung, mungpulung, tepang, perewis, pasalingsingan, paadu, prok,
panonpoé srangéngé, sarangéngé, surya, aditia,
poho hilap, teu émut, gélo, lali, teu inget, pikun, amnésia leng,
purwa heubeul, awal, mimiti, kolot, baheula, tukang, purba, antik, klasik, kuno, pungkur, larung, lekas, hareup, hulu,
raja ratu, ménak, prabu, perbu, kangjeng, sultan, ningrat, gusti, bupati, gubernur, présidén, diréktur, pupuhu
rantay runtuy, réncéng, rénténg, untun, nyambung,
raos (1) ngeunah, ngalagena, merenah, (2) rasa, asa, (3) jiwa, sukma, atma
réa loba, seueur,
rontok gabrug, tangkeup, téwak,
sada sora, swara, suanten, soanten,
salira manéh, sia, anjeun, di dinya, kita, sira, inya,
samagaha mendung, poék, angkeub, bingung, linglung, gélo, hilap,
silib siloka, sandi, rusiah, goib, tanda, simbul, perlambang, lambang,
tempo jeueung, tingal, tingali, ténjo, ilik, rérét, polotot, olohok, titén, deuleu, teuteup, pelong, toong, intip,
téték wincik, tata, sebut, sasar, jujut, guar
tineung sono, kangen, inget, ngimpi, ngabayangkeun, ngalamun,
tulang balung
turun lungsur, léngsér, lingsir , ngeclak, murag, ragrag, labuh, nitis, nétés, labuh, clak, blug, tis, tés
upadi lantaran, sabab, ku sabab, da, duméh, margi, ku margi,
wenang kuat, daya, tanaga, bisa, kakuatan, kawasa, widi, ijin,
Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: