Gawéan

Terjemahan

Sunda-Indonesia:

  1. Awéwé Dulang Tinandé (Novel, judul asli: Awéwé Dulang Tinandé karya Tjaraka)
  2. Babu Jadi-jadian (Kumpulan cerpen, judul asli: Babu Kajajadén karya Sjarif Amin)
  3. Mercedes 190 (Novel karya Muh. Rustandi Kartakusumah)
Iklan