Tugas

Tugas Mata Kuliah Sastra Sunda

Fakultas Adab dan Humaniora, UIN Sunan Gunung Jati
Semester 3


  • Transliterasikeun (alih aksara) tilu kaca naskah (1 cacarakan, 2 pegon) nu disadiakeun dina ieu kaca, kana huruf Laten.
  • Dipigawe ku kelompok anu geus ditangtukeun di kelas sewang-sewangan.
  • Dikumpulkeun di ahir perkuliahan, samemeh UAS.
  • Tugas anu geus dipigawe dikirimkeun kana email: ilhamnurwansah@gmail.com
  • Subjek emailna make format: [tugas] [prodi] [kelas]/[kelompok]. Conto–> subjek: tugas sastra arab 3a/4

Prodi Sastra Arab

Kelas A

Kelompok

Cacarakan

Pegon

1 unduh unduh
2 unduh unduh
3 unduh unduh
4 unduh unduh
5 unduh unduh
6 unduh unduh
7 unduh unduh
8 unduh unduh
9 unduh unduh
10 unduh unduh

Kelas B

Kelompok

Cacarakan

Pegon

1 unduh unduh
2 unduh unduh
3 unduh unduh
4 unduh unduh
5 unduh unduh
6 unduh unduh
7 unduh unduh
8 unduh unduh
9 unduh unduh
10 unduh unduh

Kelas C

Kelompok

Cacarakan

Pegon

1 unduh unduh
2 unduh unduh
3 unduh unduh
4 unduh unduh
5 unduh unduh
6 unduh unduh
7 unduh unduh
8 unduh unduh
9 unduh unduh
10 unduh unduh

Prodi Sastra Inggris

Kelas A

Kelompok

Cacarakan

Pegon

1 unduh unduh
2 unduh unduh
3 unduh unduh
4 unduh unduh
5 unduh unduh
6 unduh unduh
7 unduh unduh
8 unduh unduh
9 unduh unduh
10 unduh unduh

Kelas B

Kelompok

Cacarakan

Pegon

1 unduh unduh
2 unduh unduh
3 unduh unduh
4 unduh unduh
5 unduh unduh
6 unduh unduh
7 unduh unduh
8 unduh unduh
9 unduh unduh
10 unduh unduh

Kelas C

Kelompok

Cacarakan

Pegon

1 unduh unduh
2 unduh unduh
3 unduh unduh
4 unduh unduh
5 unduh unduh
6 unduh unduh
7 unduh unduh
8 unduh unduh
9 unduh unduh
10 unduh unduh

Kelas D

Kelompok

Cacarakan

Pegon

1 unduh unduh
2 unduh unduh
3 unduh unduh
4 unduh unduh
5 unduh unduh
6 unduh unduh
7 unduh unduh
8 unduh unduh
9 unduh unduh
10 unduh unduh

Kelas E

Kelompok

Cacarakan

Pegon

1 unduh unduh
2 unduh unduh
3 unduh unduh
4 unduh unduh
5 unduh unduh
6 unduh unduh
7 unduh unduh
8 unduh unduh
9 unduh unduh
10 unduh unduh