Arsip Penulis: Ilham Nurwansah

Tentang Ilham Nurwansah

"nyiar luang tina daluang, nyiar luang ti papada urang."

Tatabeuhan Sunda Buhun

(Dimuat dina “Kalam” Pikiran Rakyat, tanggal 13 November 2017) Di tatar Sunda, musik téh geus nyampak ti béh dituna sarta pangaruhna karasa kénéh nepi ka kiwari. Buktina kapaluruh tina téks-téks Sunda buhun. Sawatara naskah nu nyatetkeun waditra jeung kontéks dipakéna … Baca lebih lanjut

Dipublikasi di Tulisan terbit | Tag , , , , , | Meninggalkan komentar