Tangkuban Parahu II*
(DK)

Teu rumasa
tapi atra karasa
sono ka anjeun
duh jungjunan

Cigugur, Mei 2010

*=di kuningan aya pasir nu méh sarupa jeung gunung Tangkuban Parahu di Subang, nya dingaranana ogé Bukit (pasir) Tangkuban Parahu. Numutkeun carita lokal Kuningan, éta pasir téh masih aya hubunganana jeung legenda carita Sangkuriang.

Iklan